Trends in de metaalbewerkingsbranche voor 2024

Geschreven door: 247TailorSteel op 8-2-24 13:15

Trends in de metaalbewerkingsbranche voor 2024

De markt voor metaalbewerking is constant in beweging. Bedrijven in deze markt worden doorlopend geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen en trends om op in te spelen. We hebben de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de de branche voor 2024 op een rij gezet. Met een eigen visie door één van onze Area Sales Managers.

Onrust in Europa: marges staan onder druk, voorzichtig herstel in zicht

Er zijn momenteel veel conflicten in de wereld. De oorlog in Oekraïne en het conflict in het Midden-Oosten hebben een sterke invloed op de wereldhandel en daarmee ook de metaalbewerkingsbranche. De onrust en onzekerheid drijven prijzen van grondstoffen op. Tegelijkertijd stijgen de energieprijzen en stijgen de kosten voor CO2 emissies om de duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Unie te halen. Daarnaast hebben bedrijven te maken met een krappe arbeidsmarkt. Met name voor technische functies is het moeilijk om kwalitatief technisch personeel aan te trekken. Met de vergrijzing en verdere verduurzaming in het verschiet, wordt de vraag naar technisch personeel in de toekomst alleen maar groter.


“2023 was voor de metaalindustrie een lastig jaar waarin groei niet vanzelfsprekend was in diverse sectoren. Bedrijfseigenaren in deze sector worstelen vandaag de dag met keuzes op het vlak van investeren in mens en machine versus het uitbesteden van (delen van) eigen productie. Veranderende marktomstandigheden en huidige economische factoren spelen een grote rol bij het maken van die keuzes. Toch merk ik bij klanten een gematigd positief vooruitzicht voor 2024.” - Neander Nijenhuis, Area Sales Manager Nederland


De stijgende prijzen voor grondstoffen en stijgende productiekosten zorgen ervoor dat marges onder druk staan. De Nevi Inkoopmanagersindex blijft voor 2024 nagenoeg gelijk op 44,8 wat duidt op een afnemende bedrijvigheid in de branche. Toch is er voor 2024 hoop op een voorzichtig herstel vanaf Q2. (ABN AMRO, 2023)

Investeren in digitalisering: aanhaken of afhaken

Om efficiënter te kunnen produceren wordt het steeds belangrijker om te blijven innoveren met innovaties als Industrie 4.0, slimme fabrieken, automatisering, machine learning, AI en Cobotisering. Bedrijven worden gedwongen investeringen te doen in verdere industrialisatie, digitalisering en de kwaliteit van het machinepark. Deze trend wordt versterkt door personeelstekorten en hoge verwachtingen bij zowel afnemers als toeleveranciers. Een snelle, transparante, flexibele en digitale afhandeling van een order wordt steeds meer als hygiënefactor beschouwd in de branche. De vraag is of relatief kleine bedrijven mee kunnen met de gevraagde grote investeringen in de markt.

Sterkere focus op duurzame metaalbewerking

Een van de belangrijkste trends is de focus op het duurzamer worden van de metaalbranche. Met sterker wordende zorgen over het klimaat is er een sterke focus op het verminderen van CO2 emissies en energieconsumptie binnen bedrijven. Dit is ingegeven door de stijgende kosten voor energie en Europese (en landelijke) doelstellingen op het reduceren van CO2 emissies. Ook in 2024 betekent dit dat innovaties en andere activiteiten die bijdragen aan een ‘schonere productie’ centraal staan. In de praktijk betekent dit het tegengaan van verspilling, fabrieken laten draaien op schone energie en het slimmer gebruiken van productiecapaciteit.

Verdere ontwikkeling richting product-as-a-service en capaciteit delen

De ontwikkelingen in de markt zorgen ervoor dat de branche op zoek is naar manieren om de beschikbare productiecapaciteit zo goed mogelijk te benutten. Machines zijn duur en ondernemers willen het liefst alleen betalen voor de capaciteit die ze gebruiken. Daardoor wordt de capaciteit van dure machines aangeboden als product-as-a-service waarbij partijen uitsluitend gebruik maken van de capaciteit van machines en technisch personeel die ze nodig hebben voor hun productie. Voor de aanbieders van capaciteit is het steeds meer van belang dat machines van zeer hoge kwaliteit zijn en dat storingen worden voorkomen. ‘Slimme machines’ kunnen van tevoren voorspellen wanneer defecten dreigen te gebeuren. Met ‘predictive maintenance’ wordt de downtime van machines steeds verder verkort.

Consolidatie en internationalisering in de metaalbewerkingsmarkt

De metaalbewerkingsmarkt staat voor grote veranderingen. De benodigde investeringen in nieuwe productielijnen, robotica en software kunnen alleen worden terugverdiend als de productie wordt opgeschaald. Consolidatie in de markt zorgt ervoor dat kleinere partijen samengaan met of onderdeel worden van grotere spelers. Consolidatie gebeurd ook doordat verschillende partijen in de waardeketen intensiever met elkaar samenwerken. Een andere manier om schaalgrootte te creëren is internationalisering. Partijen die in meerdere landen actief zijn, vergroten hun schaal waardoor investeringen worden gespreid over meerdere landen. 

Heeft u vragen over bovenstaande trends of wilt u weten wat 247TailorSteel voor u kan betekenen? Ga in gesprek met uw Area Sales Manager of stuur uw vraag naar Customer Service: service@247tailorsteel.com.