Productie automatiseren of niet?

Geschreven door: Hans Lemmens op 24-6-24 11:50

Industriële automatisering verandert de metaalbranche in hoog tempo. Gericht op een hogere productiviteit en een constante kwaliteit wordt het productieproces geautomatiseerd. Wat is productieautomatisering, tegen welke problemen lopen bedrijven aan die hun productie automatiseren en is er een alternatief?

Wat is productieautomatisering?

Productieautomatisering verwijst naar het gebruik van technologieën, machines en software om productieprocessen te stroomlijnen en te optimaliseren. Dit omvat het automatiseren van repetitieve taken, het verbeteren van procescontrole en het verhogen van de productiecapaciteit met behulp van geavanceerde systemen zoals robots, computers en software.

Onderdeel van Industrie 4.0

Productieautomatisering is onderdeel van de vierde industriële revolutie. Industrie 4.0 is de integratie van geavanceerde digitale technologieën in productieprocessen, die leidt tot slimme en verbonden fabrieken. Het maakt gebruik van online software, fysieke systemen, Internet of Things (IoT), en big data-analyse om real-time gegevens te verzamelen en te gebruiken voor verbeterde efficiëntie en flexibiliteit. Kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning spelen een cruciale rol bij het automatiseren en optimaliseren van complexe taken. Deze vierde industriële revolutie transformeert traditionele productie naar een meer dynamische en responsieve industrie.

De vraag naar automatisering neemt toe

De reden hiervoor vindt u terug in een aantal ontwikkelingen in de industrie. Deze innovaties volgen elkaar in hoog tempo op:

 • Digitalisering
  Digitalisering verbindt machines, sensoren en systemen, waardoor ze in real-time kunnen communiceren en gegevens kunnen uitwisselen. Dit leidt tot een hogere mate van automatisering, efficiëntie en nauwkeurigheid in productieprocessen. De enorme hoeveelheid gegevens die door IoT-apparaten wordt gegenereerd, kan worden geanalyseerd om waardevolle inzichten te verkrijgen, productieprocessen te optimaliseren en voorspellend onderhoud mogelijk te maken. Het analyseren van grote hoeveelheden data helpt bedrijven om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en productieprocessen te optimaliseren. Door gebruik te maken van big data en voorspellende analyse kunnen bedrijven bijvoorbeeld onderhoudsbehoeften voorspellen en stilstandtijd verminderen.
 • Veranderende klantverwachtingen 
  Klanten, zowel zakelijk als particulier, eisen steeds meer van de software die ze gebruiken en willen snelle leveringen. Dit zorgt ervoor dat investeringen nodig zijn in software en supply chain management. De hoge verwachtingen van klanten zorgt ervoor dat bedrijven snel moeten innoveren om deze verwachtingen bij te benen.
 • Duurzaamheid 
  Er is een toenemende aandacht voor duurzame innovaties. Ontwikkelingen gericht op energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en afvalreductie drijven de industrie naar duurzamere productiepraktijken. Tegelijkertijd stelt de Europese Green Deal hoge eisen aan de duurzaamheid van de industrie. Europese wetten dwingen een hoog tempo van ontwikkelen in de industrie af. 

Uitdagingen bij productieautomatisering

Het is niet eenvoudig om een productieomgeving te automatiseren. Bedrijven lopen tegen de volgende uitdagingen aan:

 • Hoge initiële investeringen: De aanschaf en installatie van geautomatiseerde systemen vereisen aanzienlijke financiële middelen. Dit kan een barrière vormen voor kleine en middelgrote bedrijven om de investeringen in productieautomatisering te doen.
 • Technische complexiteit: Het implementeren en onderhouden van geavanceerde automatiseringssystemen vereist gespecialiseerde kennis en vaardigheden, wat kan leiden tot extra training en wervingskosten. Technisch personeel is momenteel erg schaars en dus moeilijk te vinden op de arbeidsmarkt.
 • Integratieproblemen: Het integreren van nieuwe automatiseringssystemen met bestaande infrastructuren en processen kan uitdagend zijn en vraagt om zorgvuldige planning en implementatie.

Productieautomatisering bij 247TailorSteel

247TailorSteel stond aan de basis van Industrie 4.0 en heeft de productie in hoge mate geautomatiseerd. De Automatisch Geleide Voertuigen (AGV) zijn robots die voor de aan- en afvoer van materialen zorgen binnen onze productiehallen. In de online software Sophia® wordt artificial intelligence gebruikt om volledig geautomatiseerd maakbaarheidschecks uit te voeren en offertes te berekenen. Orders worden vervolgens automatisch en met minimale menselijke ondersteuning in productie genomen in het machinepark. Het werk van de medewerkers die de machines bedienen wordt daarnaast  verlicht door de aanwezigheid van robotarmen.

Alternatief voor productie automatisering? Uitbesteden!

Zeker kleinere bedrijven hebben moeite om de snelheid van verandering bij te benen. Als gevolg daarvan vindt er consolidatie plaats. Enerzijds in de vorm van bedrijven die worden overgenomen en anderzijds door ketenintegratie waarbij verschillende bedrijven nauw met elkaar samenwerken. 

Bij dit laatste kunt u denken aan maakbedrijven die de productie uitbesteden. Zo kunnen ze focus houden op hun eigen, gespecialiseerde kracht, zoals assemblage en afwerking van eindproducten. Dit stelt ze vervolgens in staat om zich – met hun kerncompetenties - te blijven onderscheiden van concurrenten en competitief te zijn.
U kunt een deel van uw productie ook laten uitbesteden bij 247TailorSteel. Meer weten? Ontdek de voordelen van ons als externe productiepartner.

Advies over productie automatisering?

Vragen of opmerkingen over productie automatisering? Neem contact op met uw Area Sales Manager of Customer Service via service@247TailorSteel.com.