De foutmeldingen bij kanten

Geschreven door: 247TailorSteel op 10-8-22 16:10

De foutmeldingen bij kanten

Kanten, zetten, buigen, plooien; het zijn allemaal termen die verwijzen naar het ombuigen van een metalen plaat. Wanneer u uw kantopdracht indient in Sophia® controleert zij deze op maakbaarheid. Is uw ontwerp niet maakbaar, dan krijgt u een foutmelding te zien. In deze blog vertellen we u welke foutmeldingen er zijn én, niet onbelangrijk, we leggen u uit wat u moet doen om de foutmelding te laten verdwijnen!

Welke foutcodes voor kanten zijn er in Sophia®?

De errors met betrekking tot kanten die u in Sophia® te zien kunt krijgen, zijn genummerd en lopen uiteen van 1000 tot en met 1505. De foutcodes bij kanten kunnen onderverdeeld worden in subcategorieën. Bekijk onderstaand schema en navigeer direct naar de foutmelding waar u meer over wilt weten!

Foutcodes buighoek

Foutcodes gaten

Foutcodes buigzone

Overige foutcodes

1300: minimale buighoek

1501: te grote ronde gaten

1504: te grote onderbreking totale buigzone

1000: minimale beenlengte

1301: maximale buighoek

1502: te grote vierkante gaten

 

1505: te grote onderbreking buigzone in één sectie

1100: minimale afstand tussen twee zettingen

1200: minimale afstand Z-buiging

1400: te hoog U-profiel

1500: te grote afschuining in een product

Foutmeldingen met betrekking tot de buighoek

De buighoek is de hoek die ontstaat nadat de plaat gekant is. In verband met de afmetingen van onze machines, is er sprake van een minimale en maximale buighoek.

1300: minimale buighoek

Krijgt u foutcode 1300 te zien, dan zit er een te flauwe zetting in uw ontwerp. Sophia® kan uw opdracht niet verwerken.

Oplossing: pas de zetting aan met behulp van de tabellen op onze website. De minimale buighoek bedraagt 175˚.

1301: maximale buighoek 

Krijgt u foutcode 1301 te zien, dan zit er een te scherpe zetting in uw ontwerp. Ook in dit geval zal Sophia® uw order niet kunnen verwerken.

Oplossing: pas de zetting aan met behulp van de tabellen op onze website. De maximale buighoek bedraagt, afhankelijk van de materiaalsoort en bijbehorende dikte, 37˚ of 67˚.

247TS_Kanten_10

Afbeelding 1: maximale buighoek

De foutcodes omtrent gaten in uw ontwerp

Het is mogelijk om gaten door ons te laten lasersnijden. Wel zijn er een aantal richtlijnen met betrekking tot de positionering van deze gaten binnen de buigzone. Voldoet uw ontwerp niet aan onze richtlijnen voor kanten, dan krijgt u mogelijk één van de volgende foutcodes op uw scherm.

1501: te grote ronde gaten

Wanneer u foutcode 1501 te zien krijgt, dan betekent dit dat er te grote ronde gaten gedetecteerd zijn binnen de buigzone. Ronde gaten die zich in de buigzone bevinden, mogen een maximale diameter van 5 mm hebben.

Oplossing: pas de grootte van de ronde gaten in uw ontwerp aan met behulp van onze aanleverspecificaties.

1502: te grote vierkante gaten

Wanneer u foutcode 1502 te zien krijgt, dan betekent dit dat er te grote vierkante gaten gedetecteerd zijn binnen de buigzone.

Oplossing: pas de grootte van de vierkante gaten in uw ontwerp aan met behulp van onze aanleverspecificaties.

Errors die te maken hebben met de buigzone

De buigzone is het totaal van de minimale beenlengte onder en boven de buiglijn. Deze minimale beenlengte verschilt per materiaalsoort en dikte. Er zijn richtlijnen opgesteld voor de hoeveelheid onderbrekingen (gaten) die er in totaal in de buigzone aanwezig mogen zijn. Overschrijdt u dit getal, dan krijgt u mogelijk één van de volgende foutmeldingen te zien.

1504: te grote onderbreking totale buigzone

Ook al voldoen de gaten in de buigzone aan de eisen voor de maximale grootte, er kunnen zich toch problemen voordoen. Krijgt u foutcode 1504 te zien, dan betekent dit dat u de maximale onderbreking van de buigzone van 10% heeft overschreden. In onze blog over de Sophia® foutcode 1504 leest u daar meer over.

Oplossing: reduceer het aantal onderbrekingen (gaten) dat zich binnen de buigzone bevindt.

Let op: u kunt deze foutmelding accepteren. Echter kunnen wij in dat geval niet garanderen dat we de maatvoering van de zetting kunnen halen.

1505: te grote onderbreking buigzone in één sectie

Niet alleen voor de totale buigzone zijn er richtlijnen met betrekking tot de hoeveelheid gaten; ook per sectie (100 mm) mag de maximale hoeveelheid van 10% niet worden overschreden. Krijgt u foutcode 1505 te zien, dan betekent dit dat u de maximale onderbreking (10%) van een sectie binnen de buigzone heeft overschreden.

Oplossing: reduceer het aantal onderbrekingen (gaten) dat zich binnen één sectie van de buigzone bevindt.

Let op: u kunt deze foutmelding accepteren. Echter kunnen wij in dat geval niet garanderen dat we de maatvoering van de zetting kunnen halen.

Overige foutmeldingen bij kanten

Naast bovenstaande foutcodes zijn er nog een aantal foutmeldingen waar u mee te maken kunt krijgen. Welke dat zijn én hoe u ervoor zorgt dat u ze oplost, leest u hieronder.

1000: minimale beenlengte

Bij het kanten van een product heeft u te maken met de minimale beenlengte. Hiermee zorgt u ervoor dat de plaat aan beide kanten voldoende op de matrijs ligt om zo het kanten goed uit te kunnen voeren. Met foutcode 1000 geeft Sophia® aan dat er een te korte beenlengte gedetecteerd is in uw ontwerp.

Oplossing: maak gebruik van onze aanleverspecificaties om de aangegeven zetting te verlengen.

minimale beenlengte

Afbeelding 2: minimale beenlengte

1100: minimale afstand tussen twee zettingen

Heeft u meer dan één zetting in uw ontwerp? Houd er dan rekening mee dat er sprake is van een minimale afstand tussen twee zettingen. Krijgt u foutcode 1100 te zien, dan betekent dit dat uw zettingen deels of over de gehele afstand te dicht bij elkaar getekend zijn.

Oplossing: verleg één van de zettingen. Gaat het om zettingen die in een hoek samenkomen, ook wel conische radii genoemd, dan wordt uw product in delen gebogen. Hierbij is de minimale beenlengte van belang.

247TS_Kanten_25_nl247TS_Kanten_26247TS_Kanten_27

Afbeelding 3: minimale afstand tussen twee zettingen en conische radii

1200: minimale afstand Z-buiging

Eén van de buigingen die bij ons mogelijk is, is een zogenoemde Z-buiging. Om te voorkomen dat er sprake zal zijn van collisie met onze gereedschappen dient u rekening te houden met de minimale X-maat bij een Z-buiging. Heeft u te maken met foutcode 1200, dan is er een te krappe Z-buiging geconstateerd.

Oplossing: vergroot de Z-buiging. Houd hierbij rekening met de minimale afstand Z-buiging zoals aangegeven op onze website.

 247TS_Kanten_09-1

1400: te hoog U-profiel

Ook U-profielen kunt u door ons laten kanten. Echter dient u hierbij wel rekening te houden met de afmetingen van onze gereedschappen, in verband met mogelijke collisie. Wanneer u te maken krijgt met foutcode 1400, dan betekent dit dat het door u ontworpen U-profiel te hoog is.

Oplossing: pas de hoogte-breedteverhouding van uw ontwerp aan. Met behulp van de U-profiel checker controleert u eenvoudig of uw ontwerp te realiseren is.

U-profiel te hoog

Afbeelding 5: te hoog U-profiel

1500: te grote afschuining in een product

De laatste foutmelding bij kanten die we in deze blog behandelen, is foutcode 1500. Krijgt u deze melding te zien, dan bevat uw product een te grote afschuining. De schuine zijdes liggen niet over de gehele lengte op de matrijs, waardoor de hoeken bij een te scherpe afschuining zullen vervormen.

Oplossing: verklein de afschuining.

Vragen over foutmeldingen? 

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Neemt u dan contact op met onze Customer Service via telefoonnummer +31(0)543 801 005 of stuur een e-mailbericht naar service@247tailorsteel.com.